Kvalitet från Herkkumaa!

“Kvaliteten grundar sig på rätt åtgärder, rätt människor och rätt råvaror.”
– Atte Rekola

En produkt från Herkkumaa

Vi vill framställa produkter av mycket hög kvalitet för den finländska konsumenten. Vår verksamhet styrs framför allt av produkternas kvalitet, smak och säkerhet. Råvaror av hög kvalitet, en kunnig personal, moderna produktionsmaskiner och omsorg om naturen säkerställer att en bra råvara till sist får stämpeln ”EN PRODUKT FRÅN HERKKUMAA”.

Kvalitet

Herkkumaa följer det internationella BRC-kvalitetssystemet och uppfyller alla krav som standarden ställer. Kraven gäller bland annat säker livsmedelsframställning och produktionskedja, miljövänlighet och hygien.

Tillgänglighet

Våra bekanta produkter kan köpas i mataffärer över hela landet. Om du inte hittar produkten i din egen affär kan du fråga personalen eller kontakta oss.

Herkkumaas goda produkter exporteras till ett flertal europeiska länder och till Ryssland.

 

Private label- och b-to-b-produktion

Förutom våra egna produkter är vi avtalstillverkare av flera kedjors egna märkesvaror samt produkter som hör till många andra livsmedelsvarumärken. Tack vare flera produktionslinjer kan vi också tillgodose det allt större behovet av kapacitet och tillväxt.