Aktuellt

Mindre fossila bränslen vid Herkkumaa

Under det gångna året har vi satsat allt mer på miljövänligare energiformer för att dra vårt strå till stacken i kampen mot klimatförändringen. Eftersom Herkkumaa vill vara en långlivad aktör inom den finländska industrin anser vi det nödvändigt att göra vårt yttersta för att minska utsläppen som hänför sig till framställningen av våra produkter.

Under de senaste fyra månaderna har användningen av fossila bränslen vid vår fabriksanläggning minskat med över 5000 liter! Den elektricitet vi använder har också producerats av helt förnybar energi.

I Finland finns inga fossila bränslen om man inte räknar med torv. Vi är beroende av importen. Alla fossila bränslen är icke förnybara och sinande naturresurser. Vid förbränningen av dessa frigörs koldioxid som påskyndar klimatförändringen. Med den nuvarande konsumtionen beräknas oljan räcka i ungefär 40 år, naturgasen något längre och kolet i hundratals år. (Utbildningsstyrelsen 2021)

Atmosfärens framtida utveckling beror i hög grad på vilken riktning världens koldioxidutsläpp tar under de följande årtiondena. Om energiproduktionen grundar sig på fossila bränslen i nuvarande proportion och dess volym ökar kan det hända att temperaturen globalt stiger med 6 grader och med till och med 10 grader i de arktiska områdena före 2100. (THL 2010)

Vi bryr oss. Vi hoppas att du också gör det.

Källor:

https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista/suomen-luonnonvarat/fossiiliset-polttoaineet

https://thl.fi/documents/890257/900280/Muut%202010%20279.pdf#page=52

 

 

Herkkumaa och Björnekulla bildar en ledande nordisk producent av växtbaserade livsmedelskonserver

Herkkumaa Group har kommit överens om att förvärva Björnekulla Food

Panering med mangorajamajonnäs

Visste du att det är enkelt och gott att panera med våra smaksatta majonnäser?

Tonfisk-makaronilåda

Är det här den nya vardagsfavoriträtten i din familj?